Sunday, November 3, 2013

என்’ கையினையும். முலையைவிட்டு எடுக்க விடவில்லை

விடுமுறை காலம். மே மாதம். பள்~ளி, காலேஜ் எல்லாம். வெரிசோடி கிடக்க, எங்கள்~ வீட்டின்’ அருகில் பெண்கள்~ விடுதி அதில் சமையல்காரி & வாச்மேன்’ ஒரே பெண் தான்’ தினமும். வருவாள்~ 38 வயதிருக்கும். மாலை 6:00 மணிக்கு வந்துவிட்டு காலை 6:00 மணிக்கு வீடு செல்வாள்~. வீடு அடுத்த ஊரில் பகலில் நாங்கள்~ விடுமுறை நாள்~ என்’பதால் விடுதியின்’ பக்கத்திலிருக்கும். மைதானத்தில் விளையாடுவது வழக்கம்.. காலை முதல் மாலை வரை நாங்கள்~ அங்கு இருப்பதால் எங்களிடம். யாராவது வந்தாள்~ சொல்லு என்’று கூறுவாள்~. அன்’று காலை ஞாயிறு 7:00 மணிக்கெல்லாம். நாங்கள்~ கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்.பித்தோம்.. சமையற்காரி 7:00 மணிக்கு விடுதியினை விட்டு சென்’றுவிடுவாள்~. நான்’ அன்’று சிறிது தாமதமாக வர விளையாட்டு ஆரம்.பித்திருந்தது பாதியில் நுழையமுடியாது என்’பதால் நான்’ உட்கார்ந்து ரசிக்கலானேன்’. ஒருவன்’ அடித்த ஷாட்டில் பந்து விடுதி உள்~ளே சென்’றுவிட அவர்கள்~ புதிய பந்து எடுத்து ஆட்டத்தை துவக்க நான்’ பந்தை எடுக்க விடுதியின்’ சுவர் ஏறி குதித்து உள்~ளே சென்’றேன்’. 50 பெண்கள்~ தங்கும். விடுதி நாங்குபுறமும். அறைகள்~ நடுவில் திறந்தவெளி அது ஒரு வாலிபால் கோட் அளவு இருக்கும். மற்றொரு பகுதியில் சமயலறையினை ஒட்டிய திறந்தவெளி அமைப்பு பெரிய தண்ணீர்தொட்டியுடன்’ 10 ஆட்கள்~ தாராளமாக அமரகூடிய இடம். அங்கு சமையற் சாமான்’கள்~ கழுவிவதற்கென்’று ஒதுக்கியிருந்தனர். சிறிய வயது முதல் அங்கு இருப்பதால் எல்லாம். பரிச்சயம். 15 வருட பழயது அந்த விடுதி.நான்’ பெண்கள்~ தங்கும். அறைகள்~ ஒட்டிய திறந்த வெளியில் பந்தை தேட கிடைக்காமல் சமயலறை ஒட்டிய சந்தினுள்~ சென்’று பந்தை தேட நுழைய அங்கு சமையற்காரி தொட்டியினுள்~ குளித்துக்கொண்டிருக்க எனக்கு அதிர்ச்சி பயம். வேறு அவள்~ என்’னை பார்த்து நீரில் முழுவதும். மூழ்கிகொண்டு தலையினை மட்டும். வெளியே நீட்டி என்’னை அதட்டினாள்~. எப்படி உள்~ள வந்த ஏன்’ வந்த எதுக்கு வந்த எனக்கு பயம். தலையினை குனிந்து கொள்~ள இல்லக்கா பந்து உள்~ள விழுந்துடுச்சி அதான்’ வந்தேன்’ எடுக்கலாம்.னு நீங்க இருப்பது எனக்கு தெரியாது சத்தியமா வேற எதுக்கும். நான்’ வரவில்லை என அவள்~ சற்று சமாதானமடைய பின்’பு சரி தேடி எடுத்துக்க திரும்.பவும். என்’ன கேட்காம இப்படி வரகூடாது என்’றாள்~. சரியென்’று கூறிவிட்டு நான்’ தொட்டியின்’ அருகிலிருந்த பந்தை எடுத்துகொண்டு அக்கா யார்கிட்டயும். சொல்லிடாதிங்க என்’றவாறு புறப்பட அவள்~ நில்லு பந்த வெளியில கொடுத்துவிட்டு வா என்’றாள்~. நானும். சரியென்’று கூறிவிட்டு படிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். ஜன்’னல் வழியாக நண்பர்களிடம். பந்தை போட அவர்கள்~ வாங்கிகொண்டு விளையாட்டில் சுவாரஸ்யமாக நான்’ திரும்.பவும். அங்கு சொல்ல அவள்~ எழுந்து துணி அணிந்திருந்தாள்~. எனக்கு இந்த தொட்டிய கழுவனும். கொஞ்சம். உதவிசெய் என்’றாள்~. நான்’ சரியென்’றவாறு தொட்டியில் இருக்கும். தண்ணீரை கீழே திறந்துவிட்டு பார்த்தேன்’ தொட்டி சுத்தமாக தான்’ இருந்தது அக்கா தொட்டி சுத்தமாதான்’ இருக்கு என்’றேன்’. சும்.மா பிளிச்சிங் பவுடர் போட்டு காயவிட்டு 1 மணிநேரம். கழித்து தண்ணீர் விட்டு அலசவேண்டும். என்’றவள்~ பிளிச்சிங் பவுடர் பாக்கட்டை பிரித்து கொட்டி தூவினாள்~. தொட்டி முழுவதும்.. பின்’பு வா கொஞ்சம். சுத்தம். பண்ணனும். ரூமில் என்’றவாறு செல்ல அவளை நான்’ பின்’ தொடர அவள்~ ஒரு அறையினுள்~ செல்ல அங்கு 4 படுக்கைகள்~ எல்லாம். மாணவிகள்~ தங்கும். அறை படு சுத்தாமாயிருந்தது. அவள்~ கதவை பூட்டினாள்~ நான்’ அங்கு உள்~ள சாமான்’களை உற்று நோக்கிகொண்டிருக்க சமையற்காரி கை என்’ தோள்~களை தொட நான்’ திரும்.ப அவள்~ ஆடையெதும். இன்’றி எனக்கு அதிர்ச்சி அவள்~ சட்டென என்’ சாட்சை கழற்ற நான்’ ஜட்டி அணியவில்லை என்’ தம்.பி எழும்.ப ஆரம்.பிக்க அவள்~ என்’ டீசர்ட்டினையும். உருவினாள்~ நான்’ திகைத்து நிற்க்க அவள்~ என்’ தம்.பியினை எடுத்து தன்’ வாயில் வைத்து ஊம்.ப ஆரம்.பிக்க எனக்கு உணர்ச்சி கொப்பளித்தது. மெல்ல என்’ கையினை இழுத்து என்’னை கட்டிலில் உட்காரவைத்து கீழே உட்கார்ந்துகொண்டு அவள்~ ஊம்.பினாள்~. ஊம். ஊம். ஊம். என்’று அவள்~ ரிதமாக இடைவெளிவிட்டு ஊம்.ப நான்’ கண்களைமூடி அவள்~ தலையினை பிடுத்துகொள்~ள அவள்~ ஊம்.பல் அதிகமானது எனக்கு உடம்.பில் சொல்ல முடியாத ரசாயணமாற்றம். உடல் உறுப்பு அணைத்தும். வலு இழந்ததுபோல ஒரு உணர்வு. அவள்~ ஊம்.பலின்’ பயனாக நான்’ தண்ணீரை பீச்சினேன்’ அதை அவள்~ வாயில் வாங்கி பின்’பு ஒரு துணியினை எடுத்து துடைத்துகொண்டு என்’ மீது படுத்தாள்~. எனக்கு சொர்கத்தில் மிதக்கும். உணர்வு. 2 நிமிடம். கழித்து என்’னை மேலே படுக்கசொல்லிவிட்டு தான்’ கீழே படுத்துகொண்டு என்’னை எடுத்துகொள்~ என்’றாள்~. நான்’ அவளின்’ மீது படர அப்போது தான்’ அவளின்’ முலைகளை தொட்டு தடவி பார்த்தேன்’. அவள்~ சீக்கிரம். மூடு போறதுக்குள்~ள அடி என்’றாள்~ தன்’ கால்களை விரித்துகொண்டு என்’ சுன்’னியினை அவளின்’ புண்டையில் விட்டு அடிக்க சொல்ல நானும். அவளின்’ புண்டையில் என்’ சுன்’னியினை வைத்து அழுத்தி அடிக்க ஆரம்.பிக்க நேரம். கடந்தது அவள்~ பல முறை உச்சத்தையடைந்திருந்தாள்~ எனக்கு திரும்.பவும். தண்ணீர் வரவில்லை சமையற்காரி சதி செய்துட்டா மொதல்லயே என்’ தண்ணீரை உரிஞ்சி எடுத்துட்டு இப்ப அவள்~ மொத்த சுகத்தினையும். அனுபவித்து கொண்டிருந்தாள்~. எப்படியும். 25 நிமிடம். அடித்திருப்பேன்’ அவள்~ 6 முறை உச்சத்தையடைந்திருந்தாள்~. எனக்கு தண்ணீர் வருவது போல தோன்’ற தெம்.பாக வேகமாக இடிக்க அவள்~ வலியில் முனகினால் மெதுவா என்’று நான்’ இடிமாதிரி அடித்து என்’ தண்ணீரை கொட்டி படுத்துகொண்டேன்’. அவள்~ என்’னை இருக்கி கட்டி முத்தமிட்டாள்~. 30 நிமிடம். அப்படியே படுத்திருந்தோம்.. பின்’பு எழுந்து என்’ ஆடைகளை போட்டுகொண்டு பிரண்ட்ஸ் வெளியில இருக்காங்க நான்’ போறன்’ என்’றேன்’ அவள்~ திரும்.ப வேணும்.னா சொல்லிட்டு வா என்’றாள்~ தலையாட்டிவிட்டு வெளியே வந்து பை வழியாக வெளியே வர திரும்.பவும். வேறு கேம். ஆரம்.பித்திருந்தார்கள்~. என்’ அம்.மா சாப்பிட அழைக்க சென்’று சாப்பாட்டை முடித்துகொண்டு வெளியே வர அந்த பெண் எங்கள்~ வீட்டருகில் வந்து என்’ அம்.மாவிடம். மரத்துல முரங்ககா அதிகமாயிடுச்சி பறிக்கனும். கொக்கி கொம்.பு வேணும். என்’றாள்~. அம்.மா எடுக்க செல்ல அவள்~ என்’ன வரியா இல்லியா என நான்’ வருகிறேன்’ என்’றேன்’. அம்.மா கொம்.பிடன்’ வர அவள்~ உங்க பையன கொஞ்சம். அனுப்புறிங்களா கொஞ்சம். உதவியாயிருக்கும். என என்’ அம்.மாவும். போய்டு வா என்’றாள்~. அவளின்’ பின்’னால் நான்’ கொப்பினை பிடித்துகொண்டு போக அவள்~ விடுதியினுள்~ சென்’று நான்’ நுழைந்தவுடன்’ கேட்டினை பூட்டிவிட்டு வா என்’றாள்~. அவள்~ பின்’னால் செல்ல திரும்.பவும். அறைக்குள்~ செல்ல திரும்.பவும். ஆடைகளை கழற்றிவிட்டு அம்.மணமாக இப்போது அவளின்’ புண்டையினை ஷேவ் செய்திருந்தாள்~. உனக்கு முதல்லயே ஊம்.பிவிட்டன்’ இல்ல வா எனக்கு செய் என்’றாள்~ எனக்கு பழக்கமில்ல இருந்தாலும். அவள்~ படுக்க நான்’ முட்டிபோட்டுகொண்டு அவளின்’ புண்டையில் வாய்வைத்து நக்க ஆரம்.பித்தேன்’ அவள்~ முனக நான்’ முடிந்த மட்டும். நாக்கில் அவளின்’ புண்டையில் விளையாட அவள்~ என்’ இருகைகளையும். தன்’ முலையின்’ மீது எடுத்து வைத்து ம். அமுக்கு என்’றாள்~. நான்’ கண்களை மூடிக்குகொண்டு புண்டையினை நக்கிகொண்டு முலையினை கசக்க அவளின்’ இரு கால்களும். என்’ தலையினை சுற்றி கட்டியணைத்து என்’ தலையினை தன்’ புண்டையோடு அழுத்தியது. அவள்~ முனக்கிகொண்டே உச்சத்தையடைய ஆனால் என்’னை விடவில்லை நக்கு நல்ல இன்’னும். ஆழமா நாக்கவிடு என்’று புலம்.பிகொண்டே என்’ கையினையும். முலையைவிட்டு எடுக்க விடவில்லை 3 முறை உச்சத்தை எட்டியபின்’பு மெல்ல தன்’ கால்களை விடுவிக்க நான்’ வெறி வந்தவன்’ போல அவள்~ மீது ஏறி அவள்~ முலைகளை கடிக்க அவள்~ அய்யோ மெதுவா என்’ன அவசரம். என்’றாள்~. எனக்கு நன்’றாக புரிந்தது சமயற்க்காரி சதிசெய்ரா தான்’ மட்டும். பல முறை சுகமடைய என்’ன கண்டுக்க மாட்டேங்கிறா ஆண்டவன பார்த்துகேட்கனும்.னு தோனுச்சி அது ஏன்’ பொம்.பளக்கி எத்தனை தடவ அடிச்சாலும். அடங்குறதில்ல ஆம்.பள ஒரு தடவ அடிச்ச இன்’னொரு தடவ அடிக்க 30 நிமிஷமாவது கேப்பு தேவைபடுதுன்’னு இதுலயே என்’ சுன்’னி சுறுங்கிவிட வெறுப்புல எழுந்து விளையாட வந்துவிட்டேன்’.

4 comments:

 1. Indian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


  Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


  Indian 3D Girl Night Club Sex Party Group Sex


  Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


  Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

  Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

  Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

  Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

  Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

  Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

  Indian Mom & Daughter Forced Raped By RobberIndian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


  Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


  Indian Girl Night Club Sex Party Group Sex


  Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


  Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

  Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

  Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

  Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

  Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

  Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

  Indian Mom & Daughter Forced Raped By Robber

  Sunny Leone Nude Wallpapers & Sex Video Download

  Cute Japanese School Girl Punished Fuck By Teacher

  South Indian Busty Porn-star Manali Ghosh Double Penetration Sex For Money

  Tamil Mallu Housewife Bhabhi Big Dirty Ass Ready For Best Fuck

  Bengali Actress Rituparna Sengupta Leaked Nude Photos

  Grogeous Desi Pussy Want Big Dick For Great Sex

  Desi Indian Aunty Ass Fuck By Devar

  Desi College Girl Laila Fucked By Her Cousin

  Indian Desi College Girl Homemade Sex Clip Leaked MMS  ReplyDelete
 2. Hi, am gowtham from Bangalore, I love sex lot, sex ah anupavichu different ah pannuvean, enaku pussy ah lick pantrathuna romba pudikkum, love to lick whole day even, interested girls or aunties contact me any time, 09597450652

  ReplyDelete
 3. Hi.. am tanviq here.. am more interested in sex and I love too.. na ellathaiyum porumaiya rasichu anupavipean .. enaku nakku podarathum romba pudikkum ..interested girls or aunties contact me @ 9677882790..

  ReplyDelete
 4. Hi, karthik here, am more craze on lick and suck pussy with my tongue .. enaku pussy kula naakka viduu taste panna romba pudikkum ... Different style la bf la vara mathiri sex panna romba pudikkum ... Interested girls or aunty's call me at 7204662620 ..

  ReplyDelete