Saturday, October 12, 2013

காமினி sex part 1

சினிமா நடிகனாக வேண்டும்- என்:று ஆசைப்பட்டு காலேஜ்படிப்பை பாதியில் விட்டு சென்:னைக்`கு ஓடி வந்த எனக்`கு அழகு, கட்டான உடல் எல்லாம்- இருந்தாலும்- அதிர்ஷ்டம்- இல்லை என்:று தான்: சொல்லவேண்டும்-. மாதக்` கணக்`கில் ஸ்டுடியோ வாசல்களிலும்-,டைரக்`டர்கள் வீட்டு வாசல்களிலும்- நின்:றது தான்: மிச்சம்-. கடைசியில் தாக்`குப் பிடிக்`க முடியாமல் வேறு வேலைக்`குப் போகத் தயாரானேன்:.நண்பன்: ஒருவன்: ஒரு டிரைவர் வேலை இருக்`கிறது என்:று சொன்:னான்:. தங்க ஒரு இடமும்- அங்கேயே கிடைக்`கும்- என்:று சொன்:னதால் ஒத்துக்` கொண்டேன்:.துபாயில் எக்`கச்சக்`கமாய் சம்-பாதித்து இங்கும்- வியாபாரத்தில் கணக்`கில்லாமல் சம்-பாதிக்`கும்- ஒரு பணக்`காரருக்`கு டிரைவர் ஆனேன்:. அவருக்`கு கிட்டத்தட்ட35 வயது தான்: இருக்`கும்-. பெயர் தேவன்:.மலையாளி. பிரம்-மாண்டமான ஒரு பங்களாவில் அவரும்- அவர்மனைவியும்- மட்டும்- இருந்தனர். அவுட் ஹவுசில் என்:னைத் தங்க அனுமதித்தனர். அவர் மனைவி காமினி க அழகாக இருந்தாள். கிட்டத்தட்ட சினிமா நடிகை ஹீரா மாதிரி இருந்தாள். வயது 25 இருக்`கலாம்-. என்:னை விட இரண்டு வருடங்கள் அதிகம்-.வேலை இல்லாத நேரங்களில் நானே தோட்ட வேலை போன்:ற வேலைகளை எடுத்துச் செய்ய ஆரம்-பித்தேன்:. எத்தனை நேரம்- தான்: சும்-மா இருப்பது? மே மாதம்-. சென்:னையின்: வெயில் கொடுமையால் ஷர்ட், பனியன்: எல்லாம்- கழற்றி விட்டு ஒரு லுங்கியை மடித்துக்` கட்டிக்` கொண்டு தான்: வேலை செய்வேன்:. சில சமயங்களில் காமினியும்- கூட இருந்து அப்படிச் செய் இப்படிச்செய் என்:று லானில் உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்வது வழக்`கம்-. அப்போதெல்லாம்- அவள் கண்கள் என்: முடிபடர்ந்த மார்பிலும்-, தொடைகளிலும்-, இறுகும்- தசைகளிலும்- அதிகமாகப் படர்ந்ததாக எனக்`குப் பட்டது. அவளும்- மிக அழகாக இருந்ததால் எனக்`கு நிஜமாகவே மனம்- சஞ்சலப்பட்டது. ஆனாலும்- பயந்தேன்:. இப்போது தான்: இருக்`க ஒரு இடமும்- வேலையும்- கிடைத்து இருக்`கிறது. அதைப் போக்`கிக்` கொள்ள’ நான்: விரும்-பவில்லை.தேவன்: அவ்வப்போது வெளியூர் போவார். அப்போது எல்லாம்- மிகவும்- குறுகிய ஆடைகளைக்` காமினி அணிய ஆரம்-பித்தாள். ஒரு நாள் மிகவும்- லோ கட் ஜாக்`கெட், மற்றும்- பாவாடை அணிந்து கொண்டு வந்தாள். டிபிகல் கேரளா டிரஸ். அவள’து பருத்த வள’மான பால் பந்துகள் அந்த ஜாக்`கெட்டில் அடங்காது திமிறி நின்:றன. வெயிலில் அந்த மெல்லிய பாவாடை மிக அழகான நீண்ட கால்களையும்-, அழகான வாழைத் தொடைகளையும்- அடையாள’ம்- காட்டின. என்:னையும்- அறியாமல் அந்த இயற்கை அழகை ரசித்தேன்:. பின்: சுதாரித்துக்` கொண்டு தோட்டத்தில் இருந்த களைகளைப் பிடுங்க ஆரம்-பித்தேன்:. அவள் ஒரு சிறிய ரோஜா செடியில் உள்ள’ ஒரு ரோஜாவை ரசிக்`கக்` குனிந்தாள். அந்த கனத்த மார்புகள் சரிந்த போது தெரிந்த காட்சி ஆண்மையற்றவைக்` கூட ஆசைப் பட வைக்`கும்-. இரு வெள்ளை முயல் குட்டிகளை அந்த ஜாக்`கெட்டில் பதுக்`கி வைத்தது போல் இருந்தது."இது அழகாயில்லையா தினேஷ்" என்:று நிமிராமல் ரோஜாவைக்` காண்பித்துக்` கேட்டாள்."கண்ணை எடுக்`கவே தோணலை மேடம்-" என்:று முயல்களைப் பார்த்துக்` கொண்டே பதில் சொன்:னேன்:. அவள் நான்: சொன்:னதை ரசித்த மாதிரித் தெரிந்தது. அந்த நேரம்- பார்த்து சமையல்காரி "என்:ன சமையல் செய்யட்டும்- மேடம்-" என்:று கேட்டுக்` கொண்டே வர, காமினி நிமிர்ந்து அவளிடம்- பேசிய படியே உள்ளே போய் விட்டாள். அந்த வேலைக்`காரியை மனமார சபித்தேன்:. வர இந்த நேரம்- தானா கிடைத்தது? நான்: தோட்ட வேலையைத் தொடர்ந்தேன்:. சிறிது நேரத்தில் காமினி திரும்-பி வந்தாள். ஒரு செடியைக்` கொண்டு வந்தாள்."தினேஷ் இது ஒரு புது செடி. எங்க நடலாம்-." என்:று கேட்டாள்.பக்`கத்தில் ஒரு இடம்- நான்: காண்பிக்`க "அப்ப லேசாய் குழி தோண்டு" என்:றாள்.மண்வெட்டியால் நான்: தோண்டி நான்: தண்ணீர் ஊற்றினேன்:. அவள் செடியோடு அந்த புல் தரையில் குனிந்து அந்த செடியை நட ஆரம்-பித்தாள். மறுபடி valley view. கனத்த மார்புகள் அசைந்த போது என்: ஆண்மை சீறு கொண்டு எழ ஆரம்-பித்தது. லுங்கியை மடித்துக்` கட்டியிருந்ததால் அந்தமடிப்பு என்: மேட்டை பெரிதாகக்` காட்டிக்` கொடுக்`கவில்லை. நான்: நின்:ற படி அந்த அழகைப் பருகிக்` கொண்டிருந்தேன்:. அந்த ஈர மண் கலவையை அவள் கையாண்ட விதத்தில் அது தெறித்து அவள் ஜாக்`கெட்டில் விழுந்தது. "சே" என்:றவள் அதைத் துடைக்`கைப் போகும்- போது தான்: கையில் உள்ள’ சேற்றை உணர்ந்தவளாக "ப்ளீஸ் இதைத் துடையேன்:" என்:று சர்வ சாதாரணமாகச் சொன்:னாள். எனக்`கு என்: காதுகளை நம்-ப முடியவில்லை. மண் வெட்டியைக்` கீழே போட்டு விட்டு அந்த சேற்றைத் துடைக்`க அந்த கனத்த கனிகளைத் தொட்டேன்:. துடைக்`கத் துடைக்`க அந்த முலைகளின்: குருத்துகள் இருகியதை கைகள் உணர்ந்தன. நான்: சற்று அதிகமாகவே அழுத்தித் துடைத்தேன்:. சுகமாக இருந்தது. அவளும்- அதை ரசித்ததாகத் தோன்:றியது. ஆனால் சடாரென விலகினாள். புன்:னகைத்து விட்டு ஒன்:றும்- நடக்`காதது போல போனாள். மறு நாள் தேவன்: வந்தார். பத்து நாட்கள் ஊரிலேயே இருந்தார். மனிதர் எப்படா மறுபடி போவார் என்:று ஏங்கினேன்:. ஒரு நாள் போனார். போகும்- முன்: "மேடம்- டிரைவிங் படிக்`கணும்-னு சொல்றாள். நீ சொல்லிக்` கொடேன்:. நான்: வர ஒரு வாரம்- ஆகும்-. அதுக்`குள்ளே அவள் காரோட்டக்` கத்துகிட்டிருக்`கணும்-, தினேஷ்" என்:று சொல்லி விட்டுப் போனார். காமினி காலையில் டென்:னிஸ் விளையாட லேடிஸ் கிள’ப் போவது வழக்`கம்-. அந்த டென்:னிஸ் டிரஸ்ஸில் அவள் எப்போதும்- செக்`ஸியாக எனக்`குத் தோன்:றினாள். அவள் டென்:னிஸ் ஆடுகையில் தூரத்தில் நின்:று அந்த குட்டை ஸ்கர்ட் அவ்வப்போது மேல் எழும்-பும்- அழகை ரசிப்பேன்:.மறு நாள் டென்:னிஸ் விளையாட லேடீஸ் கிள’ப் அழைத்துப் போகையில் கேட்டேன்:. "மேடம்- எப்ப டிரைவிங் கத்துக்`க ஆரம்-பிக்`கலாம்-."பின்: சீட்டில் அமர்ந்திருந்தவள் "டென்:னிஸ் முடிந்தவுடன்:இன்:னைக்`கே ஆரம்-பிச்சிடலாம்-" என்:று சொன்:னாள். அவள் ஆடி முடித்து விட்டு வந்தவள் முன்: சீட்டில் என்:னருகில் அமர்ந்தாள். என்: இதயம்- சத்தமாக அடிக்`க ஆரம்-பித்தது. அவளுக்`குக்` கற்றுக்` கொடுக்`க ஆரம்-பித்தேன்:. மிக அருகில்இருந்து கற்றுக்` கொடுக்`கையில் அவளை அங்கங்கே தற்செயலாக(?)தொட்டேன்:. அவள் இசைந்து கொடுத்தாள். என்: மார்பில் சில சமயங்களில் லேசாக சாய்ந்தாள். என்:னால் என்:னைக்` கட்டுப் படுத்த முடியவில்லை. காலேஜில் படிக்`கையில் என்: நண்பன்: ஒருவன்: முலைகளை "ஹாரன்:" என்:பதுவழக்`கம்-. அந்த நினைப்பு வர அவளை ஹாரன்: அடிக்`கச் சொல்கையில் என்:னையும்- அறியாமல் அவள’து ஹாரன்:களையும்- ஏதாவது விதத்தில் அழுத்தினேன்:. முதல் முறை சாரி என்:றேன்:. பிறகு அதுவும்- சொல்லவில்லை. அவள் ஒன்:றும்- சொல்லவில்லை. ஆனால் ஜீன்:சில் இருந்த எனக்`கு என்: நீண்ட தண்டு தான்: பெரும்- தொந்திரவு கொடுத்தது. மறு நாள் வசதிக்`காக லுங்கிக்`கு மாறினேன்:. அவளுக்`கு டிரைவிங் சொல்லித் தருகையில் நானும்- லுங்கியை மடித்துக்` கட்டி இருந்ததால் எங்கள’து தொடைகள் அடிக்`கடி நேரடியாக சந்தித்துக்` கொண்டன. அன்:று புழுக்`கமாக இருப்பதாகச் சொல்லி தன்: டென்:னிஸ் மேலாடையின்: மேலிரண்டு பட்டன்:களை அவள் கழற்ற அவள’து பருத்த ஹாரன்:கள் பிராவில் கட்டுக்`கடங்காமல் தவிப்பதை அடிக்`கடி ஓப்பனாக இருந்த இடைவெளியில் எட்டிப் பார்த்தேன்:. என்: மன்:மதக்` கோல் நீண்டு வீறு கொண்டு எழுந்தது. அதை அடக்`க முடியாமல் தவித்தேன்:. இன்:றும்- அவள’து ஹாரன்:களை சற்று அதிகமாகவே அழுத்தினேன்:.அதைக்` கண்டு கொள்ளாத அவள் ஒரு முறை கியர் போடச்சொன்:ன போது கரெக்`டாக என்: தண்டில் கையை வைத்து அசைத்து விட்டாள். என்: தண்டை அள’ந்து ஒரு முறை தடவிப் பார்த்து தான்: விட்டாள். "சாரி கியர்னு நினைச்சுட்டேன்:" என்:றாள். அதிலிருந்து என்: கியர் அவள் கைபட ஏங்க ஆரம்-பித்தது. அவள் அதற்குப் பின்: தொடவில்லை. அது எனக்`குஏமாற்றமாக இருந்தது. மறுநாளும்- இந்த விளையாட்டு+டிரைவிங் தொடர்ந்தது. அன்:று மதியம்- சமையல்காரியும்-, வேறொரு வேலைக்`காரியும்- ஏதோ கோயிலுக்`குப் போவதாகச் சொல்ல அவள் உத்தரவு கொடுத்து விட்டாள். எப்போதும்- எனக்`கு மதியம்- உணவு பரிமாறுவது அந்த சமையல்காரி தான்:. அன்:று எனக்`குப் பரிமாற காமினியே வந்தாள். அன்:றும்- லோகட் ஜாக்`கெட்டும்-, ஒரு மெல்லிய வெள்ளைப் பாவாடையும்- தான்: அணிந்திருந்தாள். தரையில் தான்: உட்கார்ந்து சாப்பிடுவேன்:. குனிந்து பரிமாறும்- போது தான்: மெல்லிய ஜாக்`கெட்டிற்குள் பிரா இல்லாதது புலனாகியது. மாங்கனிகள் மிக அருகேபாதி கட்டுண்டு, மீதி வெளியாகி என்: கண் முன்:னே ஆடின. கட்டுண்ட பகுதிகளும்- தங்கள் அழகுகளை மறைக்`கவில்லை. வெளியே மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. நான்: சாப்பிட்டு எழுந்த போது அவள் சொன்:னாள். "அந்த பெரிய ரோஸ் எடுத்து வச்சுக்`கணும்-னு நினைச்சேன்:. ஆனா மழை விடற மாதிரி தெரியலை...""நான்: போய் கொண்டு வர்றேன்:" என்:று கிள’ம்-பினேன்:. "குடை எடுத்துட்டு போ தினேஷ்" என்:றாள்.

3 comments:

  1. Any girl or aunties want sex in Chennai. then contact me on madhav.boyfriend@gmail.com. Privacy and satisfaction guarantee. I've bike so 24 hours available.

    ReplyDelete
  2. Hi, am gowtham from Bangalore, I love sex lot, sex ah anupavichu different ah pannuvean, enaku pussy ah lick pantrathuna romba pudikkum, love to lick whole day even, interested girls or aunties contact me any time, 09597450652

    ReplyDelete
  3. Hi, karthik here, am more craze on lick and suck pussy with my tongue .. enaku pussy kula naakka viduu taste panna romba pudikkum ... Different style la bf la vara mathiri sex panna romba pudikkum ... Interested girls or aunty's call me at 7204662620 ..

    ReplyDelete